Gëtzener Kiirmes 29. November 2020

Dë 29. November (2020) ass Kiirmes zu Gëtzen (a gläichzäiteg feierë mer och dën 1ten Advent). Wat ass eigentlech eng Kiirmes? Haut denke mer dobäi u Knuppautën, Nougat, Schéissbuden, Schueberfouer a natiirlech och un den Hämmelsmarsch. Am ursprenglechë Sënn ass d’Kiirmes d’Fest vun der Aweiung vun der Kiirch. An der däitscher Sprooch erkenne mer dat nach méi däitlech aus dem Ausdrock „Kirchweihtag“. Jiddfer Kiirch huet een oder méi Schutzpatréiner an esou ëm deenen hieren Dag, d’meeschtëns dee Sonndeg virdrun oder duerno, gëtt och d’Kiirmes gefeiert. D’Patréinesch vun der Gëtzener Kiirch ass d’helleg Barbara. Allerdings sou richteg sinn d’Soën iwer si nit nozëweisen. Trotzdem gëtt si vun dë Leit an an der Vollekstraditioun veréiert. Si gehéiert zu dene 14 „Nothelfer“ an ass nit nëmmen d’Schutzpatréinesch vun eiser Gëtzener Kiirch, mee och vun dë Biergleit a Pompjeeën. Fir hieren Dag, deen op dë 4. Dezember ass, gëtt ët ë schéine Brauch, dee wuel op d’17 Jh. zreckgeet. Den Dag schneit ee Sträich vu Forsythien, Äppel- oder Kiischtebeem a stëllt déi an enger Vase an déi waarm Stuff oder Kichen. Fir Chrëschtdag fänken déi Sträich dann u matt bléien.

Wëll mir dësst Joër dën Hämmelsmarsch zu Gëtzen leider nit spille kënnen, publizéierë mer hei ersatzweis déi éischt Stroph vum Michel Lentz sengem Text an am Video fannt Dir déi passend Melodie dozou:

´T as Kiirmesdag an eng Gei jéngt muerges an der Gaass,
´T jäitzt eng Clarnett an’t brommt eng schaddreg Baass,
An d’Hämmel gin derbei mat Bänn a Flettschen un,
Blénkeg zënne Plettlen an der Rei sin hannendrun,
Sin hannendrun;
An d’Kanner loossen hire Kaffi ston
Fir deene schéinen Hämmel nozegon
Wou d’Musek as, déi spillt sou lëschteg d’Gaassen an,
Fir bei all grouss Hären an der Stad hir Ronn ze man,
Hir Ronn ze man.

Weider Infoen zur Traditioun vum Hämmelsmarsch fannt Dir hei!

Aktuelles

alleguer eis Neiegkeeten fannt dir hei


  • Hämmelsmarsch 19-11-2020 Wéi déif d’Traditioun vum Hämmelsmarsch an der Kultur vun eisem Land verankert ass, gesi mer dorunner, dass an der Stad um Roude Pëtz eng Hämmelsmarsch-Skulptur opgestallt ass, déi 1982 zur Ouverture vun der 642. Schueberfouer ageweit gouf. Wou d’Melodie vum Hämmelsmarsch -déi ursprenglech glad a guer näischt matt Hämmel zë dinn hat- hier kënnt a …
  • Mir prouwe zu Käerch am Schlass 17-06-2020 Obwuel den Coronavirus eisen Alldag nach emmer am Grëff huet, fennt dat gesellschaftlecht an och kulturellt Liewen rem lues a lues statt. Dowéinst fänkt d’Käercher Musek och haut mat den Museksprouwen un! Fir dass dëst awer ënnert den aktuellen Recommandatiounen vun der Regierung oofleeft, prouwe mir zu Käerch am Schlass. Also nët wonneren, wann dir …
  • Theater Käercher Musek: „Männer am Hierscht“. 22-11-2019 Eng gutt Hand hat eis Theater Equipe wéi si sech entscheet hunn, d’Stéck „Männer am Hierscht“ vum Bernd Kietzke (iwwersat vum Romain Pierrot), op der Bühn am Festsall zu Käerch ze presentéieren. Et ass vill gelaacht ginn. Et huet een den Acteure d’Spielfreed ugesinn. Véier Mol stoungen si op der Bühn. D’Publikum huet sech gutt …
  • Offiziell Aweiungsfeierlechkeeten vum Käercher Schlass den 13. September 2019 16-09-2019 D’Fotoen vun den offiziellen Aweiungsfeierlechkeeten vum Käercher Schlass den 13. September 2019 fannt dir hei. Aaneren Artikel Oeuvre Musicale: «Château de Koerich» vum Jeff Nothum op mywort.lu Artikel «Eng musikalesch Hommage un d’Schlass»:
  • 22. Draachefest vun der Mierscher Musek 14-07-2019 Fotoen vun der Käercher Musek um Draachefest op der Websait vun der Mierscher Musek